Announcementsannouncement

Chemonics
Position: Graphic Designerannouncement

IFES
Request For Proposal: Democracy Campannouncement

Transparency Maldives
Position: Bangla Service Consultantannouncement

Transparency Maldives
Position: Project Coordinatorannouncement

IFES
Position: Consultant - Assessment of Human Rights Clubannouncement

Minivan News
Position: Journalistannouncement

Advertise your job/event/promo on Minivan News

 

announcement


Page added on October 6, 2012

MDP campaign continues despite court summons, sea blockade

MDP campaign continues despite court summons, sea blockade thumbnail

The Maldivian Democratic Party’s southern campaigning continues whilst legal sparring continues in the capital Male’.

A request for the delay of former President Mohamed Nasheed’s criminal court trial has been rejected as the MDP reaches the tour’s 10th island.

Spokesperson for the Department of Judicial Administration Latheefa Qasim confirmed that the Hulhumale’ court had received the request on Friday night, which had given the southern campaign as a reason for the postponement.

“This reason is not included in the regulations so the court cannot act upon it,” said Latheefa, who explained that the trial would go ahead as scheduled – tomorrow at 4:00PM.

After Nasheed’s decision not to attend his first hearing on Monday, instead leaving Male’ in contravention of a travel ban, the police were requested to present the MDP’s presidential candidate in the court for the re-scheduled hearing.

Nasheed stands accused of illegally detaining Chief Judge Abdulla Mohamed in January of this year.

Despite rumours that security forces had been dispatched to return Nasheed to Male’, the flotilla of ships on the MDP’s ‘Journey of Pledges’ have as yet  seen no sign of any police of Maldives National Defence Force (MNDF) vessels.

Police have today said that it under the current court order, Nasheed could only be brought before the Hulhumale’ court with his consent.

MDP spokesman Hamed Abdul Ghafoor did mention that the MDP had encountered some opposition from locals on Gemanafushi in Gaafu Alif atoll.

A large tree was floated across the entrance to the harbour in order to prevent the flotilla from gaining access to the island, although Ghafoor said that the log was soon moved and a warm welcome was given by many of the islanders.

“We expected trouble,” said Ghafoor. “It was a weak attempt to make news. Eventually, the protesters could not overpower our numbers.”

The MDP also reported that a boat named ‘Orchid 101′ attempted to block the harbour entrance.

Local media reported that the protest was organised by the Progressive Party of Maldives (PPM), speaking with the Island Council’s President Asim Mohamed.

“The people protested against Nasheed about three issues. One is that he has ignored the fact that the nation is mourning and is continuing with his tour, the second issue is that he disobeyed Court Orders, and the third is the unrest created in the island during his previous visits,” Asim told Sun Online.

Ghafoor also noted that the party had prepared an appeal to the high court regarding Nasheed’s criminal court trial.

“The National Executive Committee (NEC) said we do not accept lower courts. The president will appeal to the high court,” said Ghafoor.

“Democracy has gone wrong – summons to court represents corruption in the courts,” he added, stating that the lower courts were not recognised due to their failure to have adhered to article 285 of the 2008 constitution.

This article required that all judges not having met a level of qualifications outlined in article 149 within two years of the constitution’s ratification, be removed from the bench.

Latheefa said she was not yet aware of any high court appeal regarding the Abdulla Mohamed case.

After the party’s legal team revealed its concerns over the legality of the Hulhumale’ Magistrates Court – assembled to handle the case – its executive council released a statement announcing it would no longer recognise the authority of the judiciary.

Reform of the judiciary is one of the key recommendations made in the Commission of National Inquiry (CNI) which, in August ruled that Nasheed had not been removed in a coup.

FacebookTwitterEmailGoogle GmailGoogle+BeboPocketShare


4 Comments on "MDP campaign continues despite court summons, sea blockade"

 1. Ahmed on Sat, 6th Oct 2012 8:58 PM 

  The coup regime partnering with a corrupt judicary to serve each other, not the people and the nation. Keep going Anni we want you to reach out to us as you are he true ELECTED President.

 2. typical maldivian on Sat, 6th Oct 2012 9:40 PM 

  To me, the word “coup” means “a legitimate change in government.”

 3. jhkj on Sat, 6th Oct 2012 10:05 PM 

  ފަހަކަށް އައިސް ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުޒާހަރާއަކީ އދ. ޢިމާތުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރި ދިދަ އެންދި މުޒާހަރާ! އެއީ މިސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ކުރި މުޒާހަރާއެއް! މަގު ހުރަސްތައް ފަޅާލާ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅާ އެންމެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މުޒާހަރާ! އެމްޑީޕީގެ ކަމެއްނަމަ ފުލުހަކާދިމާލަށް ބަލާލެވޭ ގޮތަކުންވެސް އޮންނާނީ ކުށްވެރިވެފަ! ޑރ ޙަސަން އެއިޝާރާތް ކުރައްވަނީ އެމުޒާހަރާއަށްކަމަށް ބެލެވެނީ!

 4. mody on Sun, 7th Oct 2012 6:51 PM 

  when MDP people abstract the other parties in entering some Islands, that was legitimate and when others try to do the same it is a threat to the democracy ?

  What a joke ? I guess in this country , we do not need any other party than MDP and everyone need to be a member of MDP then all problems will be solved.


 • Peter: something should be prosecuted. This has nothing to do with sport fishing !!!!
 • MissIndia NewDelhi: How come some loony from the Islamic Ministry hasn’t said the contamination of apples is a Zionist plot to undermine Muslims? I am...
 • Yauqoob: Lets not talk about Supreme Court. Maldives today is a Dictatorship. We the maldivians have no right. Only the police and the President and the corrupted...
 • Hamdhan: By the way Police kept secret that they also found a nuclear bomb and missiles inside Former Defence Minister Nazim’s house! Wonder what dangerous...
 • Medals: … Even if it’s an NGO, Arc is not without its responsibilities. So not kick the can down the road
 • Medals: ARC may be doing good work. But More important is a mechanism that protects the marginalized, such as kids without a father. If gov does not have one ARC...
 • ali: This was probably worn by Nazim during the February 2012 coup! How does a weapon that was not even known to the occupants of a house get discovered by the Police?...
 • Mark Berman: This photo is an absolute outrage! If this is becoming the norm in the Maldives, then the dolphin safe tuna status for the country is at risk! Earth...

announcement

Torture victims in the Maldives tell their stories